Ontwormen

Wormen spelen een belangrijk rol in ecosystemen. Ze verwerken plantaardige en dierlijke resten en dragen bij aan de structuur in de grond. Daarnaast zijn ze een voedselbron voor vele andere dieren. Niet alle type wormen zorgen voor klachten bij kleine herkauwers.

Van nature heeft een schaap of geit wormen. Pas bij een verstoord evenwicht kunnen er klachten ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de wormdruk hoger wordt door intensieve begrazing of een vermindering van de weerstand van het dier.

Dierenartsen Dokkum dag 2-198-ontwormen-kleine herkauwer-schaap en geit
Dierenartsen Dokkum dag 2-312 - ontwormen

Doel van ontwormen

Het doel van ontwormen is het voorkomen van klachten. Het is vrijwel onmogelijk om een wormsoort uit te roeien. Daarnaast leidt een lichte besmetting wel tot ontwikkeling van immuniteit. Hierdoor kunnen oudere dieren (zolang het evenwicht niet wordt verstoord) de wormlast zelf onder controle houden.

Dierenartsen Dokkum dag 2-312 - ontwormen

Ontwormen is maatwerk

Door het toedienen van ontwormingsmiddel doden we ook veel ‘goede wormen’ in de bodem. Een behandeld dier scheidt via de ontlasting altijd restjes van het ontwormmiddel welke in de bodem terecht komen. Ook zien wij in koppels steeds meer resistentie ontstaan tegen bepaalde ontwormmiddelen. Om deze reden is ontwormen per koppel maatwerk. Hierin kunnen onze dierenartsen u goed adviseren.

DAP Dokkum - Dokkum Dierenartsen - Laboratorium - Gezelschapsdieren - Herkauwers - Paarden - Tot en met lab-298-ontwormen-schaap-geit

Mestonderzoek abonnement

Door middel van mestonderzoek kunnen we bepalen of er een worminfectie binnen uw koppel een rol speelt en de mate waarin. Is de balans verstoord? Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te controleren of het wormmiddel nog werkzaam is op uw bedrijf. Speciaal hiervoor hebben we een mestabonnement ontwikkeld.

DAP Dokkum - Dokkum Dierenartsen - Laboratorium - Gezelschapsdieren - Herkauwers - Paarden - Tot en met lab-298-ontwormen-schaap-geit

Mestonderzoek abonnement voor kleine herkauwers

Wij bieden voor kleine herkauwers een abonnement aan voor mestonderzoek.

Waarom u kiest voor het abonnement:

 • 4x per jaar inzicht in de wormstatus van uw dieren
 • Herhalingsonderzoek om resistentie tijdig te signaleren
 • Ruim 20% korting op het mestonderzoek

Er zijn twee soorten abonnementen:

 • U kunt 4x per jaar 1 mestmonster langsbrengen. Dit mag ook een mengmonster zijn van meerdere schapen. Dit wordt onderzocht, waarna uitslag en advies per mail volgt.
 • Om de werkzaamheid van het wormmiddel te controleren adviseren we om 14 dagen na het ontwormen weer een mestonderzoek te doen.
 • Er wordt eenmalig €65,- (excl. BTW) in rekening gebracht (bij het brengen van het eerste mestmonster).
 • Het abonnement loopt van 1 januari tot 31 december

 

Dit abonnement adviseren wij voor hobbyhouders met <50 schapen.

 • U kunt 4x per jaar 3 mestmonster langsbrengen. Dit mogen ook mengmonsters zijn van meerdere groepen schapen. Dit wordt onderzocht, waarna uitslag en advies per mail volgt.
 • Om de werkzaamheid van het wormmiddel te controleren adviseren we om 14 dagen na het ontwormen weer een mestonderzoek te doen.
 • Er wordt eenmalig €150,- (excl. BTW) in rekening gebracht (bij het brengen van het eerste mestmonster).
 • Het abonnement loopt van 1 januari tot 31 december

 

Dit abonnement adviseren bij voor schapenhouders met >50 schapen of wanneer u meerdere soorten herkauwers houdt.

Let op: Paarden vallen niet onder het abonnement. De abonnementen zijn wel toepasbaar op alpaca’s.