Cursussen en bijeenkomsten

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de cursussen en bijeenkomsten die wij organiseren. Heeft u een evenement bijgewoond? Dan kunt u op deze pagina de hand-outs en/of notulen terugvinden.

Dierenartsen Dokkum dag 2-28-cursussen en bijeenkomsten

Klankbordgroep

Een vaste periodieke bijeenkomst is die van de klankbordgroep. Deze groep geselecteerde veehouders komt eens per kwartaal samen om te sparren over verschillende onderwerpen. Dit zijn onderwerpen die wij als praktijk aandragen, maar kunnen ook uit de groep zelf komen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten nemen we mee in onze bedrijfsvoering. Een voorbeeld van een van deze uitkomsten is de komst van de bedrijfs Whatsapp.

cursussen en bijeenkomsten