Aankoopkeuring

Als u nieuw paard koopt wilt u dat hij of zij voldoet aan het doel dat u voor ogen heeft. Een aankoopkeuring kan voor u uitwijzen of het dier, op het moment van keuren, gezond is en aansluit op uw wensen voor gebruik.

We onderscheiden hierin een klinische en een röntgenologische keuring. 

DAP Dokkum - Dokkum Dierenartsen - Paard - Tot en met lab-133-aankoopkeuring
DAP Dokkum-Dierenartsen Dokkum - Paard - Onze zorg - kreupelheid - aankoopkeuring

Klinische keuring

Bij het kopen of verkopen van een paard raden wij altijd een klinische keuring aan. Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek, volgens een vast protocol opgesteld door de KNMvD. Het geeft een zeer goede indruk van de gezondheidsstatus van het paard op moment van keuren. Wanneer er afwijkingen geconstateerd worden kan de dierenarts adviseren of dit voor het gebruiksdoel een probleem zal vormen.

Als u uw paard wilt laten opnemen in de verzekering, heeft u een recent rapport nodig van een klinische keuring.

Tijdens de keuring kunnen wij bloed afnemen. Dit bloed wordt 6 maanden bewaard om in de toekomst te testen of het paard tijdens de keuring doping heeft gekregen. Wij nemen niet standaard bloed af, maar vragen u ernaar op moment van keuring.

De klinische keuring kan plaatsvinden bij ons op de praktijk. Wij kunnen ook bij u thuis een keuring uitvoeren, mits u beschikt over een harde en zachte volte en een verharde rechte lijn.

Röntgenkeuring

De röntgenkeuring bestaat uit een standaard set van 22 röntgenfoto’s van de benen. Soms is het gewenst om aanvullende foto’s te maken, vraag naar de mogelijkheden!

U bent op de praktijk van harte welkom voor de röntgenkeuring. Wij hebben een mobiel systeem waardoor het mogelijk is bij u thuis röntgenfoto’s te maken. Wij hebben hiervoor een overdekte ruimte nodig met een egale bodem en goede stroomvoorziening.

DAP Dokkum - Dierenartsen Dokkum - paard - aankoopkeuring - keuren paard - klinisch - röntgen

aankoopkeuring

Aankoopkeuring aankoopkeuring aankoopkeuring aankoopkeuring.