Castratie

Wij voeren voor meerdere diersoorten castraties uit. Voordat de operatie begint bereiden we de operatie voor door de narcose nauwkeurig uit te rekenen en maken we een passend plan voor uw dier.

Tijdens de operatie geven we continu zuurstof aan uw dier, kunnen we bijspringen met beademingsapparatuur indien nodig, hebben we de optie om gasnarcose erbij te geven en monitoren we de ademhaling en zuurstofgehaltes gedurende de hele ingreep.

Castratie van de hond

Het besluit om uw hond te castreren is niet altijd even eenvoudig. Hormonen spelen namelijk een belangrijke rol in het gedrag van de hond. Sommige honden kunnen bijvoorbeeld erg onrustig worden door een loops teefje in de buurt of dominant zijn. Is het dan een hormonale reactie of ligt het aan het karakter van de hond? Ons advies is om reuen in principe niet te castreren, tenzij ze lichamelijke klachten hebben van de hormonen of hinderlijk gedrag vertonen. Als uw hond hier vaak last van heeft, kan castreren dit voorkomen.

Chemische castratie

Als u twijfelt, bieden we een tussenoplossing: de chemische castratie. Hierbij krijgt de hond een injectie die de aanmaak van testosteron voor ongeveer 6 maanden stopt. Deze behandeling geeft ons en u de kans om te observeren of een permanente castratie gunstig zou zijn voor het gedrag of de klachten van uw hond. Is het resultaat positief, dan kunnen we de stap naar chirurgische castratie zetten.

Chirurgische castratie

Bij deze procedure maken we één snede voor de balzak, waarna beide testikels worden verwijderd en afgebonden. De hele tijd dat uw hond onder narcose is, houden we hem nauwlettend in de gaten met onze monitoringsapparatuur. Een cruciale tip: uw hond kan tot 6-8 weken na de operatie nog vruchtbaar en hormonaal actief zijn.

DAP Dokkum - Dierenartsen Dokkum - Gezelschapsdieren - Parasieten - Vaccinatie - header - castratie - gezelschapsdieren - vaccinatie kat

Castratie van de kat

Wij raden aan om katers te castreren. Er zijn verschillende redenen voor deze aanbeveling: ongecastreerde katers hebben een grotere neiging om verder van huis te zwerven, vaker te vechten met andere katten en zelfs binnen te sproeien. Bovendien helpt castratie bij het verminderen van de zwerfkattenpopulatie. De chirurgische procedure houdt in dat we in de huid een snede maken op beide testikels en ze één voor één afbinden en verwijderen. Bij katers hoeven we de huid niet te hechten; deze geneest snel vanzelf.

Net als bij honden blijft een kat nog 6-8 weken na de operatie vruchtbaar en hormonaal actief.

Castratie van de cavia en het konijn

Wanneer uw konijn of cavia samenwoont met een soortgenoot, kan dit soms voor problemen zorgen. In dergelijke gevallen adviseren we castratie. De procedure is vergelijkbaar met die bij de kat.

Ook hier geldt: uw konijn of cavia kan nog 3-6 weken na de operatie vruchtbaar en hormonaal actief zijn.

DAP Dokkum Dokkum Dierenartsen Gezelschapsdieren operaties overige operaties tafel

Voordelen castratie

  • Voorkomen van ongewenste nakomelingen.
  • Vermindering van bepaald ongewenst gedrag zoals agressie of rondzwerven.
  • Verlaging van het risico op bepaalde ziekten en aandoeningen.

Nadelen castratie

  • Mogelijk gewichtstoename.
  • Potentiële gedragsveranderingen.
Ikoon-aesculaap-Dierenartsen-Dokkum

Risico

Elke chirurgische ingreep brengt bepaalde risico’s met zich mee, maar door onze zorgvuldige voorbereiding en constante monitoring streven we ernaar om deze tot een minimum te beperken.