Klauwgezondheid

Als veehouder kent u het belang van gezonde klauwen bij uw dieren. Echter, er kunnen zich klauwaandoeningen – of afwijkingen ontwikkelen waarbij operatief ingrijpen nodig is.

Op het gebied van benen en klauwen bij rundvee zijn er verschillende ingrepen mogelijk. Om een klauw te kunnen behandelen is een goede klauwbekap- of behandelbox essentieel. Net als goede nabehandelingsmogelijkheden van de geopereerde klauw. Maakt u gebruik van een klauwverzorger? Dan proberen wij de afspraak gelijktijdig met het bezoek van de klauwverzorger in te plannen. Zo zijn we zeker van de aanwezigheid van een goede behandelbox en de koe kan direct bekapt en behandeld worden.

Dierenartsen Dokkum dag 2-256-klauwgezondheid-rund-nazorg

Verdoving en nazorg

Operaties aan de ondervoet en de klauw worden onder lokale verdoving uitgevoerd.

Klauwoperaties vragen enige nabehandeling, waarbij het verband een aantal keer moet worden gewisseld en de wond opnieuw wordt verbonden met de juiste wondgenezende middelen. De mate van nazorg is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Dierenartsen Dokkum dag 2-256-klauwgezondheid-rund-nazorg

Tylomen

De meest voorkomende operatie aan de ondervoet, is een tyloom operatie. Een tyloom is een woekering van de huid in de tussenklauwspleet, ten gevolge van langdurige irritatie. Meestal zit de tyloom in het midden, maar soms ontstaat het vanuit één klauw.

In veel gevallen is het bij een tyloom nodig om operatief in te grijpen. Soms kan het echter ook worden behandeld met medicatie. De ingreep is relatief snel en eenvoudig, waarbij de tyloom in zijn geheel wordt weggesneden, samen met een groot gedeelte van het vetweefsel.

Dierenartsen Dokkum dag 2-215-klauwgezondheid-klauw-gezondheid-klauwaandoeningen-rund

Overige klauwoperaties

Naast tylomen worden er ook enkele ingrepen specifiek aan de klauwen uitgevoerd, zoals een teenpunt amputatie en het uitsnijden van een wandzweer of wandscheur. Onder verdoving wordt al het aangedane en/of afgestorven weefsel weggesneden. Over het algemeen duurt de genezing lang, zo’n twee tot 4 maanden. Ook klauwen in een verder stadium van de aandoening kunnen na ingrijpen echter nog goed genezen.

In een enkel geval is een aandoening niet op te lossen door een gedeelte van de klauw uit of weg te snijden. Dan het nodig om een volledige klauwamputatie uit te voeren. Hierbij wordt de aangetaste klauw volledig verwijderd. Dit is een intensieve ingreep voor de koe en met name de nabehandeling is hierbij langdurig en essentieel. Dit traject wordt dus altijd van tevoren goed met de veehouder doorgesproken. Een koe kan gemiddeld nog één tot anderhalve lactatie meedraaien na een volledige klauwamputatie.

Dierenartsen Dokkum dag 2-215-klauwgezondheid-klauw-gezondheid-klauwaandoeningen-rund